Przeskocz do treści

zaprasza do wzięcia udziału w Zawodach Strzeleckich 3GUN
„Winter Multi-Gun Steel Challenge”

REGULAMIN

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:
  Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK w Myszkowie
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków
  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 27 stycznia 2019r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:
  • Zawodnicy z aktualną licencję PZSS, pracownicy służb mundurowych, członkowie KS LOK Myszków i zaproszeni goście.
  • Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających broni Organizator zapewni broń i amunicję do udostępnianej broni odpłatnie.
  • Rejestracja uczestników, wybór godziny startu i klasy sprzętowej poprzez formularz: https://goo.gl/forms/10Tc0xJFwN39LnkE3
  • Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30. Możliwość uczestnictwa bez wcześniejszej rejestracji wyłącznie w przypadku, gdy zostaną nieobstawione miejsca w harmonogramie.
  • Maksymalna liczba zawodników: 36
 5. Konkurencję 3GUN wg przepisów z odnośnika:
  http:// https://www.pzss.org.pl/images/stories/kolegium_sedziow/dynamiczne/przepisy_3_gun_05_2017.pdf
  a) Karabin centralnego zapłonu
  - cele metalowe
  - Odległość 50-75m
  - Minimalna ilość strzałów 12
  b) Strzelba gładko lufowa
  - cele metalowe
  - Odległość 10-15m
  - Minimalna ilość strzałów 12
  c) Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu
  - cele metalowe
  - Odległość 10-20m
  - Minimalna ilość strzałów 12
 6. Klasy sprzętowe:
  • Standard
  • Open
 7. Klasyfikacja:
  Indywidualna – wg zasady Time Plus
 8. Nagrody:
  • Dyplomy i nagrody rzeczowe – miejsca I – III – klasa Standard
  • Dyplomy i nagrody rzeczowe – miejsca I – III – klasa Open
 9. Organizacja zawodów:
  Startowe 60zł - zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej.
 10. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

Dziękujemy za udział w Zawodach Strzeleckich  „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”
i gratulujemy wyników

komunikat z zawodów KS LOK Myszków 2018-11-10

100 lat temu Polska odzyskała niepodległość, wiele krwi naszych Rodaków przepłynęło za nasz kraj, za naszą wolność dlatego pochylmy się nad tym, przelejmy krew w hołdzie tym, którzy poświęcili swoje życia abyśmy my mogli żyć - żyć w wolnym kraju.

Czytaj dalej... "Przelewamy krew"

W celu wykonania koniecznych prac adaptacyjnych i modernizacyjnych istniejącego terenu strzelnicy oraz podwyższenia standardów jej funkcjonowania, Zarząd Rejonowy LOK w Myszkowie złożył wniosek o zmianę planu miejscowego terenu strzelnicy. Dzięki proponowanym zmianom będziemy mogli wybudować urządzenia bezpieczeństwa takie jak przechwytywacze pocisków i ekrany akustyczne, oraz wiaty, budynki gospodarcze i zadaszenia. Czytaj dalej... "wniosek do Burmistrza Miasta o zmianę planu"

Gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy za udział i zaangażowanie Zawodnikom biorącym udział w naszych pierwszych zawodach z Obserwatorem PZSS w 2018r.

komunikat z zawodów KS LOK Myszków 2018-04-22

Czytaj dalej... "2018-04-22 | zawody KS LOK Myszków – Topimy Marzannę"