Przeskocz do treści

klub sportowy

Klub Strzelecki LOK Myszków jest klubem sportowym zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego (licencja nr LK-1321/2017) oraz stowarzyszeniem kolekcjonerskim broni palnej. Jesteśmy lokalną organizacją której zadaniem jest popularyzacja strzelectwa oraz krzewienie postaw patriotycznych.
Pokazujemy ludziom jak rozpocząć przygodę ze strzelectwem, szkolimy z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. Popularyzujemy standardy bezpieczeństwa, edukujemy w zakresie prawa do posiadania broni palnej.
Dajemy przykład że patriotyzm to nie tylko wywieszanie flagi gdy "grają nasi", ale działanie wśród ludzi i dla ludzi.

Główne zadania Klubu Strzeleckiego LOK Myszków:

  • organizowanie spotkań, szkoleń, aktywności sportowej w zakresie strzelectwa
  • szkolenie członków Klubu z zakresu techniki strzelectwa, bezpieczeństwa i przepisów prawa, oraz wspieranie  w zakresie spraw związanych z posiadaniem broni palnej.
  • edukowanie społeczeństwa i zwiększanie ilości posiadaczy broni palnej.
  • budowanie i integracja społeczności lokalnej wokół strzelectwa, zagadnień pro-obronnych i patriotycznych
  • działania w ramach struktury Ligi Obrony Kraju dla realizacji jej celów statutowych