Przeskocz do treści

UCHWAŁA nr 2017/01 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018.

UCHWAŁA nr 2017/01
ZARZĄDU KLUBU STRZELECKIEGO LOK MYSZKÓW
z dnia 2017-12-01
w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018.

Na podstawie §16 pkt.6 Regulaminu KS LOK Myszków Zarząd uchwala co następuje:

§1

 1. Ustala się składkę członkowską roczną, płatną jednorazowo, na rok 2018
  w wysokości:

  • 300 złotych (ulgowa 150 złotych)
  • 150 złotych dla osób wstępujących do Klubu po 30 czerwca
 2. Prawo korzystania ze składki ulgowej mają:
  • dzieci i młodzież uczące się – do ukończenia 21-go roku życia
  • osoby studiujące – do ukończenia 25-go roku życia
  • emeryci i renciści
 1. Członkowie Klubu mają obowiązek wpłacić składkę u Skarbnika Klubu (na podstawie kwitów kasa przyjmie (KP)) lub przelewem na konto bankowe Klubu, do 31 stycznia roku, którego składka dotyczy.
 2. Nie opłacenie składki do 30 czerwca roku, którego składka dotyczy, może skutkować usunięciem z listy członków Klubu.
 3. Członkowie wstępujący do Klubu po 30 czerwca mają obowiązek opłacić składkę członkowską razem z wpisowym.

§2

 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 4 członków Zarządu Klubu.
 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.