Przeskocz do treści

UCHWAŁA nr 2017/02 w sprawie ustalenia wysokości wpisowego

UCHWAŁA nr 2017/02
ZARZĄDU KLUBU STRZELECKIEGO LOK MYSZKÓW
z dnia 2017-12-01
w sprawie ustalenia wysokości wpisowego dla nowych członków Klubu Strzeleckiego LOK Myszków .

Na podstawie §16 pkt.6 Regulaminu KS LOK Myszków Zarząd uchwala co następuje:

§1

  1. Ustala się wysokość wpisowego do KS LOK MYSZKÓW w następujących wysokościach:
    • 200 złotych dla nowych Członków nieposiadających patentu strzeleckiego lub aktualnej licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
    • 40 złotych dla nowych Członków posiadających patent strzelecki
  1. Nowy Członek Klubu ma obowiązek wpłacić kwotę wpisowego u Skarbnika Klubu (na podstawie kwitów kasa przyjmie (KP)) lub przelewem na konto bankowe Klubu, do 7 dni po podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu nowego Członka w poczet Klubu.
  2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację klubową i klucz do skrzynki mieszczącej Książkę Pobytu na Strzelnicy.

§2

  1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 4 członków Zarządu Klubu.
  2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.