Przeskocz do treści

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju Myszków
z dnia 08 grudnia 2017r.

Miejsce Zebrania Restauracja Kongres, 11 Listopada 6a, 42-300 Myszków.
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19:00.

 1. Otwarcie Zebrania.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Grzegorz Wieczorek, który po przywitaniu Członków Klubu przedstawił główne cele zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (NWZ) tj:

 • rozszerzenia składu osobowego Zarządu do 5 osób
 • powołanie nowego członka Zarządu, pełniącego funkcję Kierownika Klubu
 • zatwierdzenie zmiany na stanowisku Sekretarza Klubu
 • zatwierdzenie regulaminu Klubu Strzeleckiego LOK Myszków

Następnie poprosił o wybór przewodniczącego Zebrania.

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

Zebrani Członkowie zaproponowali, aby Prezes Zarządu poprowadził Zebranie jako Przewodniczący NWZ a Sekretarzem NWZ został Pan Artur Uchnast. Obydwie kandydatury zostały przyjęta jednomyślnie.

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano Panów: Marcin Kurczyński i Marcin Wawrzyniak.

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Komisję Skrutacyjną wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła zgodność zawiadomienia (załącznik 1) o NWZ ze Statutem LOK oraz listę obecności (załącznik 2) i stwierdziła, że NWZ zostało zwołane skutecznie.

W Zebraniu bierze udział 12 Członków Zwyczajnych Klubu, co stanowi qworum w pierwszym terminie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu Strzeleckiego LOK Myszków jest prawomocne do podejmowania uchwał.

 1. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Jednogłośnie przegłosowano następujący porządek NWZ:

 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Wybór Sekretarz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały o rozszerzeniu składu osobowego Zarządu do 5 osób.
 6. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego członka Zarządu, pełniącego funkcję Kierownika Klubu.
 7. Przyjęcie rezygnacji ze stanowiska dotychczasowego sekretarza Klubu Pana Kamila Gawrońskiego i podjęcie uchwały o powołaniu na to stanowisko Pana Artura Uchnasta.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu regulaminu Klubu Strzeleckiego LOK Myszków.
 9. Wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwały o rozszerzeniu składu osobowego Zarządu do 5 osób.

Prezes Zarządu przedstawił krótki uzasadnienie zwiększenia składu osobowego Zarządu do 5 osób, przeczytał proponowany tekst uchwały nr NWZ-2017/01 a następnie poprosił o uwagi i dyskusję. Przy braku uwag przystąpiono do głosowania.

Komisja Skrutacyjna po podliczeniu głosów stwierdziła:

 • za przyjęciem Uchwały – 12 głosów
 • wstrzymujących się od głosowania – 0 głosów
 • przeciw – 0 głosów

Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego członka Zarządu, pełniącego funkcję Kierownika Klubu.

Prezes Zarządu przedstawił kandydaturę Pana Marcina Ścieślickiego na nowego Członka Zarządu, pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Klubu, następnie poprosił o zgłoszenie innych kandydatów i ewentualne uwagi. Przy braku innych kandydatów i uwag przystąpiono do głosowania Uchwały NWZ-2017/02.

Komisja Skrutacyjna po podliczeniu głosów stwierdziła:

 • za przyjęciem Uchwały – 12 głosów
 • wstrzymujących się od głosowania – 0 głosów
 • przeciw – 0 głosów

Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 1. Przyjęcie rezygnacji ze stanowiska dotychczasowego sekretarza Klubu Pana Kamila Gawrońskiego i podjęcie uchwały o powołaniu na to stanowisko Pana Artura Uchnasta.

Prezes Zarządu  poinformował o przyjęciu rezygnacji dotychczasowego Sekretarza Klubu Pana Kamila Gawrońskiego, podziękował mu za współpracę i przedstawił kandydaturę Pana Artura Uchnasta na nowego Członka Zarządu, pełniącego jednocześnie funkcję Sekretarza Klubu, następnie poprosił o zgłoszenie innych kandydatów i ewentualne uwagi. Przy braku innych kandydatów i uwag przystąpiono do głosowania Uchwały NWZ-2017/03.

Komisja Skrutacyjna po podliczeniu głosów stwierdziła:

 • za przyjęciem Uchwały – 12 głosów
 • wstrzymujących się od głosowania – 0 głosów
 • przeciw – 0 głosów

Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu regulaminu Klubu Strzeleckiego LOK Myszków.

Prezes Zarządu potwierdził, że Członkowie NWZ otrzymali wraz z zawiadomieniem o NWZ projekt Regulaminu Klubu i się z nim zapoznali, następnie poprosił o dyskusję i ewentualne uwagi. Przy braku uwag przystąpiono do głosowania Uchwały NWZ-2017/04.

Komisja Skrutacyjna po podliczeniu głosów stwierdziła:

 • za przyjęciem Uchwały – 12 głosów
 • wstrzymujących się od głosowania – 0 głosów
 • przeciw – 0 głosów

Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta jednogłośnie

 1. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

 1. Zakończenie Zebrania.

Po wyczerpaniu porządku obrad i z braku wolnych wniosków Przewodniczący uznał zebranie za zakończone.

 

Sekretarz NWZ
Artur Uchnast
Przewodniczący NWZ
Grzegorz Wieczorek

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o zwołaniu NWZ
 2. Lista obecności
 3. Uchwała nr NWZ-2017-01
 4. Uchwała nr NWZ-2017-02
 5. Uchwała nr NWZ-2017-03
 6. Uchwała nr NWZ-2017-04
 7. Wzór regulaminu KS LOK Myszków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *