Przeskocz do treści

UCHWAŁA nr 2017/06 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018 zastępująca w całości zasady określone w uchwale nr 2017/01

UCHWAŁA nr 2017/06
ZARZĄDU KLUBU STRZELECKIEGO LOK MYSZKÓW
z dnia 2017-12-08

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018
zastępująca w całości zasady określone w uchwale nr 2017/01.

Na podstawie §16 pkt.6 Regulaminu Klubu Strzeleckiego LOK Myszków Zarząd uchwala co następuje:

§1

  1. Ustala się składkę członkowską roczną, płatną jednorazowo, na rok 2018 w wysokości:
  • 100 złotych – bez możliwości indywidualnego korzystania ze strzelnicy LOK Myszków
  • 300 złotych – z możliwością indywidualnego korzystania ze strzelnicy LOK Myszków
  1. Członkowie Klubu mają obowiązek wpłacić składkę u Skarbnika Klubu (na podstawie kwitów kasa przyjmie (KP)) lub przelewem na konto bankowe Klubu, do 31 stycznia roku, którego składka dotyczy.
  2. Nie opłacenie składki do 30 czerwca roku, którego składka dotyczy, może skutkować usunięciem z listy członków Klubu.
  3. Członkowie wstępujący do Klubu po 30 czerwca mają obowiązek opłacić składkę członkowską razem z wpisowym.

§2

  1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 5 członków Zarządu Klubu.
  2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *