Przeskocz do treści

2018-04-22 | zawody KS LOK Myszków – Topimy Marzannę

Gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy za udział i zaangażowanie Zawodnikom biorącym udział w naszych pierwszych zawodach z Obserwatorem PZSS w 2018r.

komunikat z zawodów KS LOK Myszków 2018-04-22

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Cele zawodów:
  * Popularyzacja sportu strzeleckiego
  * Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  * Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:
  Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK
  w Myszkowie
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków
  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 22 kwietnia 2018r. od
  godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:
  • Zawodnicy zgłaszający się na zawody muszą posiadać aktualną licencję PZSS.
  • Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających
   broni Organizator zapewni broń i amunicję do udostępnianej broni odpłatnie.
  • Rejestracja uczestników tylko drogą mailową pod adres:
   biuro@kslokmyszkow.pl
   W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, klub, nr licencji PZSS, klasę
   sprzętową dla strzelby, preferowaną godzinę uczestnictwa (9:00, 10:30, 12:00)
  • Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30. Możliwość uczestnictwa bez wcześniejszej rejestracji wyłącznie w przypadku, gdy zostaną nieobstawione miejsca w harmonogramie.
  • Maksymalna liczba zawodników: 30
 5. Konkurencję:
  • Karabin centralnego zapłonu – przyrządy celownicze mechaniczne
   * Pozycja stojąca bez użycia pasa
   * Odległość 50m
   * Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
   * Cel: tarcza TS-2
  • Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu - przyrządy celownicze mechaniczne
   * Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz
   * Odległość 50m
   * Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
   * Cel: tarcza 23P
  • Strzelba gładkolufowa – dynamiczna (klasa standard i open)
   * Klasa standard - Strzelba gładkolufowa kal. 12 powtarzalna, przyrządy
   mechaniczne, magazynek stały, bez „portingu” lufy, bez urządzeń
   wylotowych – czoki dozwolone
   * Klasa Open – broń śrutowa, gładkolufowa - brak ograniczeń co do
   wyposażenia – warunek otwarcia klasy min. 5 zawodników – klasyfikacja
   łączna z klasą standard (doliczone 6 sekund do czasu łącznego w Open)
   * Odległość 10-12m
   * Ilość strzałów 10 (Amunicja kal. 12, Waga max. 28g., rozmiar śrutu max.4)
   * Cel: 8x popper + 2x rzutek
   * Stan gotowości broni: Strzelba rozładowana i zabezpieczona leży na stole.
   Przebieg konkurencji:

   • zajęcie stanowiska strzeleckiego i zgłoszenie gotowości
   • po sygnale timera załadowanie strzelby(4+1) i ostrzelanie celów na
    stanowisku 1
   • przemieszczenie się na stanowisko 2
   • załadowanie strzelby(4+1) i ostrzelanie celów na stanowisku 2
   • rozładowanie i sprawdzenie broni
    Amunicja do strzelby rozłożona na stanowiskach 1 i 2 lub przy zawodniku.
    Ładowanie i doładowywanie strzelby tylko w obrębie stanowisk 1 lub 2 z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu głównego.
    Ocena: Przewrócony popper 5 pkt., trafiony rzutek 10 pkt. - wynik końcowy – Faktor
 6. Klasyfikacja:
  Indywidualna
  * konkurencje KCZ i PCZ wg sumy uzyskanych punktów
  * konkurencja Strzelba - Faktor
 7. Nagrody:
  * Puchary, medale i dyplomy – miejsca I – III – w każdej konkurencji
  * Dyplomy – miejsca IV – VI – w każdej konkurencji
 8. Organizacja zawodów:
  Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej
  Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją wynosi 20 zł/ konkurencję
  Startowe dla zawodnika bez własnej broni i amunicji wynosi 35 zł/ konkurencję
 9. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 10. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i
   przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia
   Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów
   bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *