Przeskocz do treści

Piknik Strzelecki

Zapraszamy na „Piknik Strzelecki” Organizowany przez Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Myszkowie wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Myszkowie.

 1. Informacje ogólne

Impreza ma charakter otwarty.

Impreza nie ma charakteru komercyjnego a pobierane opłaty od uczestników  w całości pokrywają koszty i nie stanowią dochodu organizatora

 1. Cel Imprezy:
 • Popularyzacja strzelectwa
 • Propagowanie idei i tradycji LOK.
 1. Organizator:

„Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Myszkowie”

 1. Miejsce przeprowadzenia imprezy:

Miejska Strzelnica SportowaLigi Obrony Kraju w Myszkowie – ul. Słowackiego 116

 1. Termin imprezy:

2018-09-08 od godziny 10:00

 1. Program imprezy
  • strzelanie
   • KBKS leżąc do blach i tarcz biathlonowych
   • KBKAK Kałasznikow leżąc: do blach na dystansie 75m
   • pistolety 9mm i .22 przy stolikach – do blach i celów reaktywnych na 15m
   • strzelba do blach na ziemi
  • Przelewanie Krwi na Strzelnicy” – zbiórka krwi w ramach Narodowej Akcji Krwiodawstwa od godziny 11:00 – 15:00
  • Pokazy: militariów oraz broni palnej współczesnej i historycznej z możliwością strzelania z prezentowanej broni z udziałem: K-section & Przyjaciele 🙂
  • konkurs KBKS do tarcz na 50m – 10 strzałów do jednej tarczy
  • Pokazy sprawności strzelców, sportowców oraz strażaków
  • pokaz „czarny proch”
  • strzelnica pneumatyczna i ASG dla najmłodszych … i nie tylko
  • strzelnica PAINTBALL wspólnie z Inwazją Paintball Myszków
 2. Broń zapewnia organizator imprezy – będą to karabiny: KBKS, KBK AK Kałasznikow, pistolety: Mag95, CZ, Margolin, XDM, czarnoprochowe rewolwery typu Remington, strzelba gładkolufowa.
 3. Ubiór - z uwagi na charakter i miejsce imprezy zaleca się strój swobodny nie krepujący ruchu i obuwie sportowe
 4. Przebieg imprezy:
  • rozpoczęcie 10:00
  • w tym samym czasie zgodnie z zainteresowaniem uczestników będą prowadzone następujące elementy programu imprezy:
   • strzelanie KBKS leżąc do blach i tarcz biathlonowych – prowadzący strzelanie przeprowadza indywidualnie instruktaż, strzelanie leżąc na materacu dla ułatwienia można korzystać z podpórki
   • pokaz broni połączony z zaznajomieniem z podstawami zasad działania i bezpieczeństwa.
   • Strzelnice pneumatyczna, ASG i paintball
  • dla zainteresowanych zostanie organizowany mini turniej strzelecki: konkurs KBKS do tarcz na 50m – 10 strzałów do jednej tarczy , strzelanie leżąc bez podpórki
  • pokaz „czarny proch” – omówienie:zasad bezpieczeństwa, sposobu ładowania broni i oddawania strzałów, aspektów prawnych dotyczących posiadania, możliwości zakupu i strzelania z broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885r., bądź jej replik.
  • strzelanie dla zainteresowanych – zainteresowani po zakupieniu amunicji będą mogli strzelać z wybranych broni pod opieką prowadzących strzelanie.
   • kałach leżąc do blach na 75m
   • kałach stojąc do blach na 75m
   • pistolety 9mm i .22 przy stolikach – do blach i celów reaktywnych na 15m
   • strzelba do blach na ziemi
  • zakończenie imprezy 18:00
 5. Posiłek

Uczestnicy imprez w ramach opłaty wstępu otrzymują kupony na posiłek którym będzie grochówka lub żur z pieczywem, kiełbasa do samodzielnego usmażenia  na ognisku, napój gazowany

 1. Postanowienia szczegółowe:
 • Uczestnicy zajmują stanowiska w miarę wolnych miejsc na poszczególnych zmianach.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego Regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do strzelań wybranych osób, w szczególności, jeśli w ich ocenie mogłyby stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa innych osób przebywających na strzelnicy.
 • strzelać może każdy dorosły oraz dziecko od lat 10 (pod opieką opiekuna prawnego) zgodnie z własnymi zdolnościami fizycznymi (z uwagi na odrzut broni i brak koordynacji) - decyduje prowadzący strzelanie
 • osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką swoich opiekunów prawnych
 1. Opłaty startowe:
 • opłata wstępu - zestaw podstawowy „dla wszystkich”: kbks - 10strzałów + grochówka, kiełbaska z grilla i 1 napój – 25zł
 • zestaw dla zainteresowanych wg poniższego cennika
 • kbks .22 – 1zł za pocisk - pakiety po 10szt
 • 9mm pistolet – 2zł za pocisk - pakiety po 5szt
 • kałasznikow – 2zł za pocisk - pakiety po 5szt
 • strzelba 12mm – 3zł za pocisk
 • tarcza TS2 - 1zł szt.
 1. Przepisy bezpieczeństwa
 • Na imprezie obowiązywać będzie regulamin strzelnicy.
 • Wszyscy zawodnicy zostaną przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem oraz zakaz palenia na stanowiskach strzeleckich. • Każdy uczestnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu. • Organizator może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
 • Jakiekolwiek zachowanie uznane przez organizatora za niebezpieczne może skutkować usunięciem uczestnika z imprezy. .
 • W czasie strzelania obowiązują okulary strzeleckie oraz ochraniacze słuchu.
 • Ładowanie broni może odbywać się tylko po komendzie „Ładuj”, natomiast oddanie strzału – po komendzie „Można strzelać”.
 • W przypadku awarii broni w trakcie strzelania, strzelec zgłasza awarię prowadzącemu strzelanie – pozostając na stanowisku strzeleckim z bronią skierowaną w kierunku kulochwytu.
 • Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione • Opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
 • Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do w/w spowoduje usunięcie ze strzelnicy.

zapewniamy dobrą zabawę, dawkę wiedzy i umiejętności posługiwania się bronią palną oraz inne atrakcje które ciągle są dogrywane 🙂

zapraszamy!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *