Przeskocz do treści

2019-01-27 | zawody KS LOK Myszków – Winter Multi-Gun Steel Challenge

Dziękujemy za udział w Zawodach Strzeleckich 3GUN „Winter Multi-Gun Steel Challenge” i gratulujemy wyników


REGULAMIN

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:
  Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK w Myszkowie
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków
  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 27 stycznia 2019r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:
  • Zawodnicy z aktualną licencję PZSS, pracownicy służb mundurowych, członkowie KS LOK Myszków i zaproszeni goście.
  • Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających broni Organizator zapewni broń i amunicję do udostępnianej broni odpłatnie.
  • Rejestracja uczestników, wybór godziny startu i klasy sprzętowej poprzez formularz: https://goo.gl/forms/10Tc0xJFwN39LnkE3
  • Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30. Możliwość uczestnictwa bez wcześniejszej rejestracji wyłącznie w przypadku, gdy zostaną nieobstawione miejsca w harmonogramie.
  • Maksymalna liczba zawodników: 36
 5. Konkurencję 3GUN wg przepisów z odnośnika:
  https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf
  a) Karabin centralnego zapłonu
  - cele metalowe
  - Odległość 50-75m
  - Minimalna ilość strzałów 12
  b) Strzelba gładko lufowa
  - cele metalowe
  - Odległość 10-15m
  - Minimalna ilość strzałów 12
  c) Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu
  - cele metalowe
  - Odległość 10-20m
  - Minimalna ilość strzałów 12
 6. Klasy sprzętowe:
  • Standard
  • Open
 7. Klasyfikacja:
  Indywidualna – wg zasady Time Plus
 8. Nagrody:
  • Dyplomy i nagrody rzeczowe – miejsca I – III – klasa Standard
  • Dyplomy i nagrody rzeczowe – miejsca I – III – klasa Open
 9. Organizacja zawodów:
  Startowe 60zł - zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej.
 10. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

zaprasza do wzięcia udziału w Zawodach Strzeleckich 3GUN
„Winter Multi-Gun Steel Challenge”

... ostatnie wolne miejsca znikają

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *