Przeskocz do treści

2019-04-24 | zawody KS LOK Myszków – Topimy Marzannę

Dzięki że byliście z nami podczas Zawodów Strzeleckich
„Topimy Marzannę”

komunikat z zawodów 2019-03-24 „Topimy Marzannę”

Regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator: Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK w Myszkowie
 3. Miejsce i termin: Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 24 marca 2019r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo: Zawodnicy z aktualną licencję PZSS (PK - pracownicy służb mundurowych, członkowie KS LOK Myszków i zaproszeni goście). Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających broni Organizator zapewni broń i amunicję do udostępnianej broni odpłatnie. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30.
 5. Konkurencję:
  • a) Karabin centralnego zapłonu – przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
   • Cel: tarcza TS-2
  • b) Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu - przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
   • Cel: tarcza 23P
  • c) Strzelba gładkolufowa – przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 35m
   • Ilość strzałów 5 – breneka, czas 3 minuty
   • Cel: tarcza pistolet szybkostrzelny
  • d) Karabin pneumatyczny Kpn 10
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 10m * Ilość strzałów 10 – 2x5 w czasie 15 minut w tym czas przygotowawczy
   • Cel: tarcza karabin pneumatyczny 10m.
  • e) Pistolet pneumatyczny Ppn 10
   • Pozycja stojąca z jednej ręki
   • Odległość 10m
   • Ilość strzałów 10 – 2x5 w czasie 15 minut w tym czas przygotowawczy
   • Cel: tarcza pistolet pneumatyczny 10m.
 6. Klasyfikacja: Indywidualna wg sumy uzyskanych punktów.
 7. Nagrody: * Dyplomy – miejsca I – III w każdej konkurencji
 8. Organizacja zawodów: Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją wynosi 20 zł/ konkurencję.
 9. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 10. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *