Przeskocz do treści

Piknik Strzelecki 2019

W dniach od 2019-09-07 do 2019-09-08 na terenie Miejskiej Strzelnicy Sportowej odbył się „Piknik Strzelecki” zorganizowany przez
Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Myszkowie.

Informacje ogólne - regulamin

 1. Impreza ma charakter otwarty.
  Impreza nie ma charakteru komercyjnego a pobierane opłaty od uczestników  w całości pokrywają koszty i nie stanowią dochodu organizatora.
 2. Impreza jest dofinansowana ze środków publicznych przez Gminę Myszków w kwocie 4000PLN
 3. Cel Imprezy:
  • Popularyzacja strzelectwa
  • Propagowanie idei i tradycji LOK.
 4. Organizator: „Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Myszkowie”
 5. Miejsce przeprowadzenia imprezy:
  Miejska Strzelnica Sportowa Ligi Obrony Kraju w Myszkowie
  ul. Słowackiego 116
 6. Termin imprezy:
  od 2019-09-07 do 2019-09-08 w godzinach 10:00-17:00
 7. Program imprezy
  • strzelanie
   • KBKS leżąc do blach i tarcz biathlonowych
   • KBKAK Kałasznikow leżąc: do blach na dystansie 75m
   • pistolety 9mm i .22 przy stolikach – do blach i celów reaktywnych na 15m
   • strzelba do blach na ziemi
  • Pokazy: militariów oraz broni palnej współczesnej i historycznej
  • konkurs KBKS do tarcz na 50m – 10 strzałów do jednej tarczy
  • strzelnica pneumatyczna i ASG dla najmłodszych … i nie tylko
 8. Broń zapewnia organizator imprezy – będą to karabiny: KBKS, KBK AK Kałasznikow, pistolety: Mag95, CZ, Margolin, XDM, Glock, HK czarnoprochowe rewolwery typu Remington, strzelba gładkolufowa.
 9. Ubiór - z uwagi na charakter i miejsce imprezy zaleca się strój swobodny nie krepujący ruchu i obuwie sportowe
 10. Przebieg imprezy:
  • rozpoczęcie 10:00
  • w tym samym czasie zgodnie z zainteresowaniem uczestników będą prowadzone następujące elementy programu imprezy:
   • strzelanie KBKS leżąc do blach i tarcz biathlonowych – prowadzący strzelanie przeprowadza indywidualnie instruktaż, strzelanie leżąc na materacu dla ułatwienia można korzystać z podpórki
   • pokaz broni połączony z zaznajomieniem z podstawami zasad działania i bezpieczeństwa.
   • Strzelnice pneumatyczna i ASG
  • dla zainteresowanych zostanie organizowany mini turniej strzelecki: konkurs KBKS do tarcz na 50m – 10 strzałów do jednej tarczy , strzelanie leżąc bez podpórki
  • pokaz „czarny proch” – omówienie:zasad bezpieczeństwa, sposobu ładowania broni i oddawania strzałów, aspektów prawnych dotyczących posiadania, możliwości zakupu i strzelania z broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885r., bądź jej replik.
  • strzelanie dla zainteresowanych – zainteresowani po zakupieniu amunicji będą mogli strzelać z wybranych broni pod opieką prowadzących strzelanie.
   • kałach leżąc do blach na 75m
   • kałach stojąc do blach na 75m
   • pistolety 9mm i .22 przy stolikach – do blach i celów reaktywnych na 15m
   • strzelba do blach na ziemi
  • zakończenie imprezy 17:00
  • ... powtórka drugiego dnia imprezy 🙂
 11. Postanowienia szczegółowe:
  • Uczestnicy zajmują stanowiska w miarę wolnych miejsc na poszczególnych zmianach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego Regulaminu.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do strzelań wybranych osób, w szczególności, jeśli w ich ocenie mogłyby stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa innych osób przebywających na strzelnicy.
  • strzelać może każdy dorosły oraz dziecko od lat 10 (pod opieką opiekuna prawnego) zgodnie z własnymi zdolnościami fizycznymi (z uwagi na odrzut broni i brak koordynacji) - decyduje prowadzący strzelanie
   osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką swoich opiekunów prawnych
 12. Opłaty startowe:
  • dla pierwszych 75 osób każdego dnia imprezy gratis zestaw :
   15 strzałów z karabinka kbks .22 + grochówka, chleb i napój
  • zestaw dla zainteresowanych wg poniższego cennika
   • kbks .22 – 1zł za pocisk - pakiety po 10szt
   • 9mm pistolet – 2zł za pocisk - pakiety po 5szt
   • kałasznikow – 2zł za pocisk - pakiety po 5szt
   • strzelba 12mm – 3zł za pocisk
   • tarcza TS2 - 1zł szt.
 13. Przepisy bezpieczeństwa
  • Na imprezie obowiązywać będzie regulamin strzelnicy.
  • Wszyscy zawodnicy zostaną przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy
  • Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem oraz zakaz palenia na stanowiskach strzeleckich. Każdy uczestnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu. Organizator może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
  • Jakiekolwiek zachowanie uznane przez organizatora za niebezpieczne może skutkować usunięciem uczestnika z imprezy. .
  • W czasie strzelania obowiązują okulary strzeleckie oraz ochraniacze słuchu.
  • Ładowanie broni może odbywać się tylko po komendzie „Ładuj”, natomiast oddanie strzału – po komendzie „Można strzelać”.
  • W przypadku awarii broni w trakcie strzelania, strzelec zgłasza awarię prowadzącemu strzelanie – pozostając na stanowisku strzeleckim z bronią skierowaną w kierunku kulochwytu.
  • Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione
  • Opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
  • Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do w/w spowoduje usunięcie ze strzelnicy.

zapewniamy dobrą zabawę, dawkę wiedzy i umiejętności posługiwania się bronią palną oraz inne atrakcje które ciągle są dogrywane 🙂

zapraszamy!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *