Przeskocz do treści

2019-11-23 Zawody Mikołajkowe

Dzięki za Wasz udział w Zawodach Strzeleckich „Mikołajkowych”

tu dostępny komunikat z zawodów: KS LOK Myszków - Mikołajkowe - 2019-11-23.pdf

Regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator: 
  Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK w Myszkowie
 3. Miejsce i termin: 
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 23 listopada 2019r. od   godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy z aktualną licencję PZSS. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających broni i amunicji Organizator zapewni broń i amunicję odpłatnie.
  Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30.
 5. Konkurencję – rozgrywane będą jednocześnie:
  • a) Karabin centralnego zapłonu – przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja leżąca
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin,
   • czas 5 minut.
   • Cel: tarcza TS-2
  • b) Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu - przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz
   • Odległość 25m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin,
   • czas 5 minuty.
   • Cel: tarcza TS-2
  • c) Strzelba gładkolufowa – przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 25m
   • Ilość strzałów 5 – breneka,
   • czas 5 minut.
   • Cel: tarcza TS-2
  • d) Karabin bocznego zapłonu
   • Pozycja leżąca - przyrządy celownicze mechaniczne
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 15 – 5 próbnych + 2x5 ocenianych,
   • czas 5 minut
   • Cel:  2x tarcza karabin sportowy
  • e) Pistolet bocznego zapłonu
   • Pozycja stojąca z jednej ręki
   • Odległość 25m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin,
   • czas 5 minuty.
   • Cel:  tarcza TS2
 6. Klasyfikacja: 
  Indywidualna wg sumy uzyskanych punktów.
 7. Nagrody: Dyplomy i medale – miejsca I – III w każdej konkurencji
 8. Organizacja zawodów:
  Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej
  Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją wynosi 20 zł/ konkurencję.
 9. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 10. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *