Przeskocz do treści

2020-02-23 Zima w pełni

W dniu 2020-02-23 na strzelnicy LOK w Myszkowie odbyły się nasze drugie w tym roku zawody strzeleckie „Zima w Pełni”. Zawodnikom dziękujemy za udział i gratulujemy wyników

komunikat z zawodów: KS-LOK-Myszków-Zima-w-pełni-2020-02-23.pdf

Regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:
  Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK w Myszkowie
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków
  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 23 luty 2020r. od            godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy z aktualną licencją PZSS. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających broni i amunicji Organizator zapewni broń i amunicję odpłatnie po zgłoszeniu zapotrzebowania mailowo na adres: grzegorz.wieczorek@kslokmyszkow.pl.|
  Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30.
 5. Konkurencję:
  1. Pistolet bocznego zapłonu - godziny 9:00-10:00 – max 4 serie
   • Pozycja stojąca z jednej ręki
   • Ilość strzałów 15, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 10 minut.
   • Odległość 25m
   • Cel:  tarcza TS2
  2. Karabin bocznego zapłonu – godziny 10:00-11:00 – max 4 serie
   • Pozycja leżąca - przyrządy celownicze mechaniczne
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 15, 5 próbnych + 2x5 ocenianych, czas 10 minut
   • Cel:  2x tarcza karabin sportowy
  3. Karabin bocznego zapłonu – godziny 11:00-12:00 – max 4 serie
   • Pozycja stojąca - przyrządy celownicze mechaniczne, bez pasa
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 15, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 10 minut.
   • Cel:  tarcza pierścieniowa
  4. Strzelba gładkolufowa – przyrządy celownicze mechaniczne – od godz. 12:00
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 40m
   • Ilość strzałów 5 – breneka, czas 5 minut.
   • Cel: tarcza Pistolet Szybkostrzelny
 6. Klasyfikacja:
  Indywidualna wg sumy uzyskanych punktów.
 7. Nagrody:
  Dyplomy i medale – miejsca I – III w każdej konkurencji
 8. Organizacja zawodów:
  • Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej
  • Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją wynosi 20 zł/ konkurencję.
 9. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 10. Postanowienia końcowe:
  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *