Przeskocz do treści

2020-03-29 Topimy Marzannę

ZAWODY ODWOŁANE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zmuszeni jesteśmy odwołać zawody w dniu 2020-03-29. Nowy termin podamy gdy tylko będzie to możliwe.

zapraszamy na nasze trzecie w tym roku zawody strzeleckie
"Topimy Marzannę"

Regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:   Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK  w  Myszkowie
 3. Miejsce i termin: Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 29 marca 2020r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:  Zawodnicy z aktualną licencję PZSS. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
  Dla osób nie posiadających broni Organizator zapewni broń i amunicję do udostępnianej broni  odpłatnie, po zgłoszeniu zapotrzebowania mailowo na adres: grzegorz.wieczorek@kslokmyszkow.pl.      
  Biuro zawodów czynne od godziny 8:30.
 5. Konkurencję:
  • Karabin centralnego zapłonu – przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
   • Cel: tarcza TS-2
  • Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu - przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
   • Cel: tarcza 23P
  • Karabin pneumatyczny Kpn 10
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 10m
   • Ilość strzałów 10 – 2x5 w czasie 15 minut w tym czas przygotowawczy
   • Cel:  tarcza karabin pneumatyczny 10m.
  • Pistolet pneumatyczny Ppn 10
   • Pozycja stojąca z jednej ręki
   • Odległość 10m
   • Ilość strzałów 10 – 2x5 w czasie 15 minut w tym czas przygotowawczy
   • Cel:  tarcza pistolet pneumatyczny 10m.
  • Strzelba gładkolufowa – dynamiczna (klasa standard i open)
   • Klasa standard - Strzelba gładkolufowa kal. 12 powtarzalna, przyrządy mechaniczne, magazynek   stały, bez „portingu” lufy, bez urządzeń wylotowych – czoki   dozwolone
   • Klasa Open – broń śrutowa, gładkolufowa - brak ograniczeń co do wyposażenia – warunek otwarcia klasy    min. 5 zawodników
   • Odległość 8-20m
   • Ilość strzałów limitowana 10 (Amunicja kal. 12, Waga max. 28g., rozmiar śrutu max. 4)
   • Cel:  9x cel metalowy + 1x rzutek + 1x cel NS
   • Stan gotowości broni: Strzelba załadowana (max 4+1) i zabezpieczona low ready
   • Po sygnale timera ostrzelać cele z wyznaczonego obszaru
   • Ocena: wg przepisów IPSC, punktacja Virginia.
 6. Klasyfikacja:  Indywidualna wg sumy uzyskanych punktów.
 7. Nagrody: Dyplomy – miejsca I – III w każdej konkurencji
 8. Organizacja zawodów: 
  • Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej
  • Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją wynosi 20 zł/ konkurencję.
 9. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 10. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *