Przeskocz do treści

2020-06-21 Topimy COVIDA

Dziękujemy za udział w naszych zawodach.
komunikat z zawodów: https://kslokmyszkow.pl/wp-content/uploads/2020/06/KS-LOK-Myszków-Topimy-Covida-2020-06-21.pdf

Regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:  Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK w Myszkowie
 3. Miejsce i termin:  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 21 czerwca 2020r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo: Zawodnicy z aktualną licencję PZSS. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Organizator nie zapewnia broni i amunicji.
  Biuro zawodów czynne od godziny 8:30.
  Rejestracja internetowa przy użyciu formularza:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9WZBkQ5Sip-nCQxN-oTBWD7mVIq9S7uWasWzXQhOWmbHkeA/viewform?usp=sf_link
 5. Konkurencję:
  • Karabin centralnego zapłonu – przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
   • Cel: tarcza TS-2
  • Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu - przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
   • Cel: tarcza 23P
  • Strzelba gładkolufowa – dynamiczna (klasa standard i open)
   • Klasa standard - Strzelba gładkolufowa kal. 12 powtarzalna, przyrządy mechaniczne, magazynek   stały, bez „portingu” lufy, bez urządzeń wylotowych – czoki   dozwolone
   • Klasa Open – broń śrutowa, gładkolufowa - brak ograniczeń co do wyposażenia – warunek otwarcia klasy    min. 5 zawodników
   • Odległość 8-20m
   • Ilość strzałów limitowana 10 (Amunicja kal. 12, Waga max. 28g., rozmiar śrutu max. 4)
   • Cel:  9x cel metalowy + 1x rzutek + 1x cel NS
   • Stan gotowości broni: Strzelba załadowana (max 4+1) i zabezpieczona low ready
   • Po sygnale timera ostrzelać cele z wyznaczonego obszaru
   • Ocena: wg przepisów IPSC, punktacja Virginia.
 6. Klasyfikacja: Indywidualna wg sumy uzyskanych punktów.
 7. Nagrody: Dyplomy – miejsca I – III w każdej konkurencji
 8. Organizacja zawodów:
  • Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej
  • Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją wynosi 20 zł/ konkurencję.
  • Zawodnicy zapisują się na konkretną godzinę i strzelają konkurencję jedna po drugiej.
  • Maksymalnie 6 osób na godzinę.
  • Maksymalna liczba uczestników: 36.
 9. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 10. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.
  • uczestniczący w  zawodach  zobowiązani są  do przestrzegania zasad zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020r. poz. 964)

regulamin w pdf.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *