Przeskocz do treści

2020-07-19 Letni Szał

dziękujemy za udział udziału w Zawodach Strzeleckich 3GUN
„Letni Szał”

komunikat z zawodów: https://kslokmyszkow.pl/wp-content/uploads/2020/07/KS-LOK-Myszkow-Letni-Szal-2020-07-19.pdf

REGULAMIN

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:
  Klub Strzelecki LOK Myszków przy współpracy
  z Zarządem Rejonowym LOK w Myszkowie
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków
  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków)
  w dniu 19 lipca  2020r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:
 5. Konkurencję:
  1. 3GUN wg przepisów z odnośnika:
   https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf
   • Karabin centralnego zapłonu
    • tarcze IPSC, metalowe cele reaktywne
    • odległość 25-75m
    • minimalna ilość strzałów 16
   • Strzelba gładkolufowa
    • metalowe cele reaktywne
    • odległość 10-15m
    • minimalna ilość strzałów 13
   • Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu
    • tarcze 3GUN, metalowe cele reaktywne
    • odległość 10-20m
    • minimalna ilość strzałów 16
  2. Pistolet i Karabin Pneumatyczny
   • Karabin pneumatyczny Kpn 10
    • Pozycja stojąca bez użycia pasa
    • Odległość 10m
    • Ilość strzałów 10 – 2x5 w czasie 15 minut w tym czas przygotowawczy
    • Cel:  tarcza karabin pneumatyczny 10m.
   • Pistolet pneumatyczny Ppn 10
    • Pozycja stojąca z jednej ręki
    • Odległość 10m
    • Ilość strzałów 10 – 2x5 w czasie 15 minut w tym czas przygotowawczy
    • Cel:  tarcza pistolet pneumatyczny 10m.
 6. Klasy sprzętowe 3GUN:
  • Standard (przyrządy celownicze mechaniczne, strzelba pump action)
  • Open
 7. Klasyfikacja:
  • 3GUN indywidualna – wg zasady Time Plus
  • Kpn, Ppn – wg sumy uzyskanych punktów
 8. Nagrody:
  Dyplomy i medale – miejsca I – III – każda konkurencja i klasa
 9. Organizacja zawodów:
  Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej
  • Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją wynosi 60 zł – 3GUN
  • Startowe Kpn i/lub Ppn 20 zł za konkurencję.
 10. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.
  • uczestniczący w  zawodach  zobowiązani są  do przestrzegania zasad zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020r. poz. 964)

regulamin w pdf.: 2020-07-19 3GUN Letni Szał - regulamin.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *