Przeskocz do treści

GRAND PRIX 2021 „Myszkowski Debeściak”

Grand Prix 2021 jest imprezą całoroczną - KLASYFIKACJĄ ,
organizowaną przez Klub Strzelecki LOK Myszków.

 1. Cele imprez:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
  • Wyłonienie najlepszych strzelców 2021 roku
 2. Organizator: Klub Strzelecki LOK Myszków
 3. Miejsce i termin: Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków w dniach:
  • 28 luty 2021r.
  • 14 marca 2021r.
  • 27 marca 2021r.
  • 25 kwietnia 2021r.
  • 13 czerwca 2021r.
  • 11 września 2021r. (opcjonalnie)
  • 24 października 2021r. (opcjonalnie)
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy z aktualną licencją PZSS, Członkowie KS LOK Myszków, zaproszeni goście.
  Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających broni i
  amunicji Organizator zapewni broń i amunicję odpłatnie.
 5. Konkurencję wg regulaminów poszczególnych zawodów.
 6. Klasyfikacja:
  Indywidualna wg sumy punktów procentowych uzyskanych z 15 najlepszych konkurencji w całym cyklu (20 konkurencji przy rozegraniu zawodów opcjonalnych).
  Zawodnikowi, który uzyskał najwyższy wynik w danej konkurencji, przyznaje się 100pkt.
  Pozostali zawodnicy otrzymują liczbę punktów proporcjonalnie niższą w stosunku do zwycięzcy konkurencji.

  ( najlepszy wynik na tarczy / 100pkt = inny wynik na tarczy / Xpkt )
 7. Nagrody:
  • miejsca I-III dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe.
  • miejsca IV-VI dyplomu
 8. Postanowienia końcowe:
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny lub organizator.
  • szyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *