Przeskocz do treści

2021-05-16 Topimy Marzannę

dziękujemy za udział w Zawodach Strzeleckich „Topimy Marzannę”

komunikat z zawodów: KS LOK Myszków – Topimy Marzannę – 2021-05-16.pdf

Regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator: Klub Strzelecki LOK Myszków.
 3. Miejsce i termin: Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 16 maja 2021r. od godziny 9:00.
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy z aktualną licencją PZSS. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla
  osób nie posiadających broni i amunicji Organizator zapewni broń i amunicję odpłatnie po
  wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailowo na adres:
  grzegorz.wieczorek@kslokmyszkow.pl
  Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30.
  Rejestracja internetowa na konkretną godzinę przy użyciu formularza:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflsyTx_USfUoRXpWu_RKxOs2n9bz36qLU_O
  7hyajRktRRLwg/viewform
 5. Konkurencje:
  • Stójka:
   • Karabinek kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja stojąca - przyrządy dowolne, bez pasa
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 5 minut.
   • Cel: tarcza pierścieniowa
  • Oświadczyny:
   • Karabinek kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja klęcząca - przyrządy dowolne, bez pasa
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 5 minut.
   • Cel: tarcza pierścieniowa
  • Biathlon:
   • Karabinek kal. 5.6mm bocznego zapłonu, powtarzalny, pojedynczego ładowania
   • Pozycja leżąca - przyrządy mechaniczne, bez pasa
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 5, ocenianych 5 , czas 1 minuta.
   • Cel: 5 tarcz opadających o średnicy 11cm
  • Snajper:
   • Pistolet/Rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze mechaniczne
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 5 minut.
   • Cel: tarcza TS2
  • Karabin pneumatyczny Kpn 10
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 10m
   • Ilość strzałów 10 – 2x5 w czasie 10 minut w tym czas przygotowawczy
   • Cel: tarcza karabin pneumatyczny 10m.
  • Pistolet pneumatyczny Ppn 10
   • Pozycja stojąca z jednej ręki
   • Odległość 10m
   • Ilość strzałów 10 – 2x5 w czasie 10 minut w tym czas przygotowawczy
   • Cel: tarcza pistolet pneumatyczny 10m.
 6. Klasyfikacja:
  Konkurencję a,b,d,e,f - indywidualna wg sumy uzyskanych punktów.
  Konkurencja c, każde trafienie (przewrócenie celu) 1pkt. W przypadku równej liczby
  punktów, miejsca będą podane ex aequo, (zawodnicy wymienieni w kolejności
  alfabetycznej).
 7. Organizacja zawodów:
  Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej
  Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją, od konkurencji wynosi:
  • dla członków KS LOK Myszków – 10zł
  • dla pozostałych zawodników – 20zł
 8. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 9. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami
   PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
   obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.
  • Zawodnicy na strzelnicy zobowiązani są do noszenia zasłon nosa i ust oraz
   zachowania dystansu społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *