Przeskocz do treści

2021-07-11 Letni szał

dziękujemy za udział w Zawodach Strzeleckich „Letni szał

komunikat z zawodów: KS LOK Myszków - Letni szał - 2021-07-11.pdf

Regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator: Klub Strzelecki LOK Myszków.
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków
  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 11 lipca 2021r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy z aktualną licencję PZSS. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji za wyjątkiem strzelby – wyłącznie amunicja klubowa. Dla osób nie posiadających broni i amunicji Organizator zapewni broń i amunicję odpłatnie po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailowo na adres: grzegorz.wieczorek@kslokmyszkow.pl
  Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30.
  Rejestracja internetowa na konkretną godzinę przy użyciu formularza:
  https://docs.google.com/forms/d/1Rk5RxbDHcw7A4f--zBRjSTGhB8gUiv4t33OjYJCiea4/
  edit
 5. Konkurencję:
  1. Pistolet standard 3x5 – przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pistolet/Rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja stojąca z jednej ręki
   • Odległość 25m
   • Ilość strzałów 20, 5 próbnych + 15 ocenianych (3x5)
    (3 serie: 150 sekund, 20 sekund, 10 sekund)
   • Cel: tarcza TS-2
  2. Pistolet małokalibrowy 10:
   • Pistolet/Rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze mechaniczne
   • Odległość 25m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 5 minut.
   • Cel: tarcza TS2
  3. Stójka:
   • Karabinek kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja stojąca - przyrządy dowolne, bez pasa
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 5 minut.
   • Cel: tarcza pierścieniowa
  4. Szybki Bill :
   • Pistolet/Rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz
   • Odległość 15m
   • Ilość strzałów 5, ocenianych 5 , czas Timer, punktacja „Virginia”, wynik Factor.
   • Cel: 5 tarcz opadających o średnicy 11cm
  5. Konkurencja „Kibol”
   • Odległość 35m
   • Pozycja stojąca - przyrządy dowolne, bez pasa
   • Ilość strzałów 2, bez strzałów próbnych
   • Cel: tarcza IPSC
   • Wynik Faktor, czas Timer, punktacja „Virginia”
  6. Konkurencja „Bingo”
   • Odległość 35m
   • Pozycja stojąca - przyrządy dowolne, bez pasa
   • Ilość strzałów 3, bez strzałów próbnych
   • Cel: tarcza 23P
  7. Karabin pneumatyczny Kpn 10
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 10m
   • Ilość strzałów 10 – 2x5 w czasie 15 minut w tym czas przygotowawczy i strzały próbne
   • Cel: tarcza karabin pneumatyczny 10m.
  8. Pistolet pneumatyczny Ppn 10
   1. Pozycja stojąca z jednej ręki
   2. Odległość 10m
   3. Ilość strzałów 10 – 2x5 w czasie 15 minut w tym czas przygotowawczy i strzały próbne
   4. Cel: tarcza pistolet pneumatyczny 10m.
 6. Klasyfikacja: Indywidualna wg sumy uzyskanych punktów/Faktora.
 7. Nagrody: Dyplomy – miejsca I – III w każdej konkurencji
 8. Organizacja zawodów:
  • Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej
  • Startowe dla zawodnika z własną bronią i amunicją, od konkurencji wynosi:
   • dla członków KS LOK Myszków – 10zł
   • dla pozostałych zawodników – 20zł
 9. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 10. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami
   PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
   obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *