Przeskocz do treści

Topimy Marzannę

dziękujemy za udział w Zawodach Strzeleckich „Topimy Marzannę
komunikat z zawodów: KS LOK Myszków - Topimy Marzannę - 2022-05-22.pdf

Regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:
  Klub Strzelecki LOK Myszków
  przy współpracy z Zarządem Rejonowym LOK w Myszkowie
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków
  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 22 maja 2022r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy z aktualną licencję PZSS. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
  Rejestracja tylko za pomocą formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSJ_U7L4ATT--Sk_kN3HTMrc90G6XmQI9bLnkKRmXYvaAjxw/viewform
 5. Konkurencję:
  1. Karabin centralnego zapłonu – przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
   • Cel: tarcza TS-2
  2. Pistolet / Rewolwer centralnego zapłonu - przyrządy celownicze mechaniczne
   • Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
   • Cel: tarcza 23P
  3. Strzelba dynamiczna manual – wg przepisów IPSC standard manual
   • strzelba gładkolufowa powtarzalna, przyrządy mechaniczne, magazynek stały, bez „portingu” lufy, bez urządzeń wylotowych – czoki dozwolone
   • Odległość 7-15m
   • Minimalna ilość strzałów 10 – śrut
   • Cel: 9x cel metalowy + 1x rzutek + 1x cel NS
   • Stan gotowości broni: Strzelba załadowana i zabezpieczona low ready
   • Po sygnale timera ostrzelać cele z wyznaczonego obszarud) Strzelba dynamiczna open – wg przepisów IPSC open
  4. Strzelba gładkolufowa samopowtarzalna, przyrządy dowolne, magazynek dowolny
   • Odległość 7-15m
   • Minimalna ilość strzałów 10 – śrut
   • Cel: 9x cel metalowy + 1x rzutek + 1x cel NS
   • Stan gotowości broni: Strzelba załadowana i zabezpieczona low ready
   • Po sygnale timera ostrzelać cele z wyznaczonego obszaru
  5. Karabin snajper mini – broń bocznego zapłonu kal. 5.6mm
   • Pozycja leżąc, dopuszcza się zastosowanie podpórki przedniej w formie worka lub dwójnogu, podpórka tylna zabroniona. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu.
   • Przyrządy dowolne
   • Odległość 100m
   • Ilość strzałów 10 – czas 10 minut w tym czas przygotowawczy i strzały próbne
  6. Karabin snajper maxi – broń centralnego zapłonu kal. do 8mm
   • Pozycja leżąc, dopuszcza się zastosowanie podpórki przedniej w formie worka lub dwójnogu, podpórka tylna zabroniona. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu.
   • Przyrządy dowolne
   • Odległość 100m
   • Ilość strzałów 10 – czas 10 minut w tym czas przygotowawczy i strzały próbne
  7. Pistolet małokalibrowy 10:
   • Pistolet/Rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze mechaniczne
   • Odległość 25m
   • Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 5 minut.
   • Cel: tarcza TS2
 6. Klasyfikacja:
  Indywidualna wg sumy uzyskanych punktów lub uzyskanego faktoru.
 7. Nagrody:
  • Dyplomy – miejsca I – III w każdej konkurencji
  • Puchar – miejsce I w każdej konkurencji
 8. Organizacja zawodów:
  • Opłata startowa 20zł od konkurencji dla członków Ligi Obrony Kraju
  • Opłata startowa 30zł od konkurencji dla pozostałych zawodników
  • Opłaty startowe płatna przelewem, kwota i nr konta zawodnicy otrzymają w mailu potwierdzającym rejestrację.
  • Opłata startowa gotówką w dniu zawodów 40 zł od konkurencji tylko w przypadku wolnych miejsc
 9. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 10. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie

regulamin w .pdf wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *