Przeskocz do treści

Letni Szał

Dziękujemy za wzięcie udziału w Zawodach Strzeleckich 3GUN „Letni Szał”

komunikat z zawodów: KS LOK Myszkow - GUN Letni Szal - 2022-07-17.pdf

REGULAMIN

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator: Klub Strzelecki LOK Myszków
 3. Miejsce i termin: Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 17 lipca  2022r. od godziny 9:00
 4. Uczestnictwo i rejestracja:
  • Zawodnicy z aktualną licencją PZSS.
  • Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji (Organizator nie zapewnia broni i amunicji)
  • Biuro zawodów czynne od godziny 8:30.
  • Rejestracja tylko internetowa na konkretną godzinę przy użyciu formularza:
   https://docs.google.com/forms/d/1r6Qi0lTavPwXRIgOVi6QXn92GZzqGePzHPR7Z0jWRFk/edit
  • Zgłoszenia będą przypisywane do godziny według kolejności wpływu zgłoszeń. W przypadku, gdy preferowana godzina jest już zajęta, zgłoszenie będzie przypisane na pierwszy dostępny termin. Zgłoszenia bez numeru licencji nie będą przyjmowane.
  • Maksymalna liczba uczestników 36
 5. Konkurencja :
  • 3GUN wg. przepisów PZSS (https://bit.ly/3cWSlh2)
  • Liczba torów – 1
  • Minimalna liczba strzałów - 30
 6. Klasy sprzętowe 3GUN:
  • Standard (przyrządy celownicze mechaniczne, strzelba pump action)
  • Open
 7. Klasyfikacja: 3GUN indywidualna – wg zasady Time Plus
 8. Nagrody:
  • Dyplomy – miejsca I – III – każdej klasie
  • Puchar – miejsca I – każdej  klasie
 9. Organizacja zawodów:
  • Opłata startowa 60zł dla członków Ligi Obrony Kraju
  • Opłata startowa 80zł dla pozostałych zawodników
  • Opłaty startowe płatne przelewem, kwota i nr konta zawodnicy otrzymają w mailu potwierdzającym rejestrację.
  • Zawodnicy mają 3 dni na wpłatę od momentu otrzymania maila z potwierdzeniem rejestracji.   
  • Brak wpłaty w tym terminie spowoduję usunięcie z listwy startowej i przeniesienie na listę       rezerwową, bez gwarancji startu w zawodach.
  • Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika.
  • Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji zawodów
  • Opłata startowa gotówką w dniu zawodów 100 zł tylko w przypadku wolnych miejsc.
 10. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.
  • uczestniczący w  zawodach  zobowiązani są  do przestrzegania zasad zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020r. poz. 964

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *