Przeskocz do treści

Jesienne Ostatki

zaprasza do wzięcia udziału w Zawodach Strzeleckich „Jesienne Ostatki

Regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator: Klub Strzelecki LOK Myszków.
 3. Miejsce i termin:
  • Zawody odbędą się w dniu 03 grudnia 2022r. od godziny 9:00.
  • Konkurencje pneumatyczne zostaną rozegrane na strzelnicy pneumatycznej przy ul. Kwiatkowskiego 18, 42- 300 Myszków
  • Konkurencje kulowe zostaną rozegrane na strzelnicy kulowej LOK Myszków przy ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków.
 4. Uczestnictwo:
  • Zawodnicy z aktualną licencją PZSS oraz członkowie KS LOK Myszków. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających broni i amunicji Organizator zapewni broń i amunicję odpłatnie po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailowo na adres: grzegorz.wieczorek@kslokmyszkow.pl
 5. Konkurencję:
  1. a) Szlachcic:
   • Pistolet/Rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja stojąca z jednej ręki - przyrządy mechaniczne
   • Odległość około 20m
   • Ilość strzałów 5, czas 1 minuta.
   • Cel: 5x opadające krążki (cele biathlonowe)
   • Punktacja: trafienie/przewrócenie celu = 1 pkt
  2. b) Kozak:
   • Pistolet/Rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja stojąca oburącz - przyrządy mechaniczne
   • Odległość około 20m
   • Ilość strzałów 5, czas 1 minuta.
   • Cel: 5x opadające krążki (cele biathlonowe)
   • Punktacja: trafienie/przewrócenie celu = 1 pkt
  3. c) Gong:
   • Pistolet/Rewolwer centralnego zapłonu
   • Pozycja stojąca oburącz - przyrządy dowolne
   • Odległość około 15-35m
   • Ilość strzałów 3, czas 30 sekund.
   • Cel: 3x gong metalowy
   • Punktacja: trafienie sygnalizowane przez sędziego komendą „jest” = 1 pkt
  4. d) Biathlon:
   • Karabinek kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   • Pozycja leżąca - przyrządy mechaniczne, bez pasa
   • Odległość 50m
   • Ilość strzałów 5, czas 1 minuta.
   • Cel: 5x opadające krążki (cele biathlonowe)
   • Punktacja: trafienie/przewrócenie celu = 1 pkt
  5. e) Pukawka:
   • Strzelba gładkolufowa powtarzalne (pump action) – tylko śrut!
   • Pozycja stojąca, przyrządy celownicze mechaniczne
   • Odległość 7-15m
   • Ilość strzałów 3, czas 30 sekund.
   • Cel: 3x mini Popper
   • Punktacja: trafienie/przewrócenie celu = 1 pkt
  6. f) Rozpylacz:
   • Strzelba gładkolufowa samopowtarzalna – tylko śrut!
   • Pozycja stojąca, przyrządy celownicze mechaniczne
   • Odległość 7-15m
   • Ilość strzałów 3, czas 30 sekund.
   • Cel: 3x mini Popper
   • Punktacja: trafienie/przewrócenie celu = 1 pkt
  7. g) Karabin pneumatyczny 20
   • Pozycja stojąca bez użycia pasa
   • Odległość 10m
   • Ilość strzałów 20 – 4x5 w czasie 20 minut, czas przygotowawczy 3 minuty
   • Cel: tarcza karabin pneumatyczny 10m.
  8. h) Pistolet pneumatyczny 20
   • Pozycja stojąca z jednej ręki
   • Odległość 10m
   • Ilość strzałów 20 – 2x10 w czasie 20 minut, czas przygotowawczy 3 minuty
   • Cel: tarcza pistolet pneumatyczny 10m.
 6. Klasyfikacja:
  • Konkurencję a,b,c,d,e,f,g,h - indywidualna wg sumy uzyskanych punktów.
  • Konkurencja a,b,c,d,e,f każde trafienie (przewrócenie celu) 1pkt. W przypadku równej liczby punktów, miejsca będą podane ex aequo, (zawodnicy wymienieni w kolejności alfabetycznej).
 7. Organizacja zawodów:
  • Opłata startowa 10zł od konkurencji dla członków KS LOK Myszków
  • Opłata startowa 30zł od konkurencji dla pozostałych zawodników
  • Opłaty startowe płatne przelewem, kwota i nr konta zawodnicy otrzymają w mailu potwierdzającym rejestrację.
  • Opłata startowa gotówką w dniu zawodów 40 zł od konkurencji tylko w przypadku wolnych miejsc
 8. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 9. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *