2024-02-18 Zima w pełni

w niedzielę 2024-02-18 rozegrane zostały zawody „Zima w pełni” (Kpn,Ppn).
Start w zawodach liczony do przedłużenia licencji na rok następny.

regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:
  Klub Strzelecki LOK Myszków.
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się w dniu 18 luty 2024r. od godziny 9:00.
  Konkurencje pneumatyczne zostaną rozegrane na strzelnicy pneumatycznej przy ulicy
  Kwiatkowskiego 18, 42- 300 Myszków
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy z aktualną licencją PZSS, członkowie KS LOK Myszków, zaproszeni goście.
  Zawodnicy startują z własnym sprzętem.
  Istnieje możliwość użyczenia sprzętu klubowego.
  Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30.
  Rejestracja internetowa na konkretną godzinę przy użyciu formularza:
  https://shorturl.at/dgsI5
 5. Konkurencję:
  • a) Karabin pneumatyczny 20 (Kpn20)
  • Odległość 10m
  • Ilość strzałów 20 – 4×5 w czasie 20 minut, czas przygotowawczy 5 minut w tym strzały próbne (dostępna jedna tarcza próbna)
  • b) Pistolet pneumatyczny 20 (Ppn 20)
  • Odległość 10m
  • Ilość strzałów 20 – 4×5 w czasie 20 minut, czas przygotowawczy 5 minut w tym strzały próbne (dostępna jedna tarcza próbna)
 6. Klasyfikacja:
  Konkurencję a,b – indywidualna wg sumy uzyskanych punktów bez podziału na kategorie
  (OPEN).
 7. Organizacja zawodów:
  Opłata startowa 20zł od konkurencji pobierana przy wydawaniu metryk startowych.
 8. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 9. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami
   PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
   obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie

Dodaj komentarz