Przeskocz do treści

Gmina Myszków ogłasza przetarg na przebudowę naszej strzelnicy!

https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/255517/przebudowa-i-rozbudowa-strzelnicy-sportowej-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-strzelnica-w-powiecie

Planowana inwestycja polega na rozbudowie budynku strzelnicy w ramach istniejącego obszaru strzelnicy w sposób który nie zwiększy uciążliwości funkcjonowania obiektu dla pobliskich terenów mieszkaniowych, i poprawi warunki bezpieczeństwa.  Budynek zostanie rozbudowany w szerz w kierunku wschodnim oraz w kierunku kulochwytu głównego częściowo zadaszając oś strzelecką. Dodatkowo na przedłużeniu zewnętrznych ścian w kierunku kulochwytu głównego zostaną wykonane dodatkowe przegrody w formie 5m ścian żelbetowych. Rozbudowa ta pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania odgłosów wystrzałów i wyeliminuje ponadnormatywne oddziaływanie hałasem na tereny mieszkaniowe. Ponadto zostanie wykonany szereg przechwytywaczy pocisków które pozwolą na zamknięcie górnej płaszczyzny strzelania poniżej korony kulochwytów, a zaplanowany przechwytywacz z pułapką rykoszetów na kulochwycie głównym zapobiegnie wydostawaniu się ewentualnych rykoszetów od wałów kulochwytów poza obszar strzelnicy. Dla poprawy bezpieczeństwa zostanie wykonane ogrodzenie zapobiegające wtargnięciu na teren osi strzeleckich osób postronnych i zwierząt. Do budynku od strony południowej zostanie dobudowana wiata. Otaczające strefę strzelań wały ziemne kulochwytów zostaną przebudowane: podniesione i przeprofilowane do wysokości 7m dla kulochwytu głównego i 5m dla kulochwytów bocznych. Teren osi strzeleckich zostanie pokryty warstwą piasku zabezpieczającego przed rykoszetowaniem od podłoża, a teren istniejącego dojazdu i parkingu przed strzelnicą zostanie dodatkowo wyrównany i utwardzony.

aktualizacja 2021-05-06
Zgodnie z przekazaną nam informacją informujemy że: Zarząd Rejonowy LOK Myszków przedłuża dotychczasowe ograniczenie na okres: "do odwołania"


Zgodnie z decyzją Zarządu Rejonowego LOK Myszków na terenie naszej strzelnicy od dnia 2021-03-01 przez okres 2 miesięcy do dnia 2021-05-01 obowiązuje ograniczenie możliwości strzelania z broni centralnego zapłonu - dopuszcza się wyłącznie* strzelanie z broni bocznego zapłonu.
(*) Dodatkowo dopuszcza się strzelanie z innej broni wyposażonej w tłumiki huku.

Powyższe ograniczenie ma na celu ograniczenie intensywności hałasu i wprowadzane jest do czasu wprowadzania innych rozwiązań ograniczających to zjawisko.

Takie nasze plany ... a co będzie to światcovid* pokaże.
Zapraszamy!

 1. 2021-01-30 Zawody KS LOK Myszków „Walka o ogień“
  – z obserwatorem ŚZSS
 2. 2021-02-28 Zawody KS LOK Myszków „Zima w pełni“
  – z obserwatorem ŚZSS
 3. 2021-03-27 Zawody KS LOK Myszków „Topimy Marzannę“
  – z obserwatorem ŚZSS
 4. 2021-04-18 Otwarte Wojewódzkie Zawody KŻR Myszków II Runda
  – z obserwatorem ŚZSS
 5. 2021-04-25 Zawody KS LOK Myszków „Wiosenne pykanie“
  – z obserwatorem ŚZSS
 6. 2021-06-06 Otwarte Wojewódzkie Zawody KŻR Myszków IV Runda
  – z obserwatorem ŚZSS
 7. 2021-06-13 Zawody KS LOK Myszków „Letni szał“
  – z obserwatorem ŚZSS
 8. 2021-08-22 Otwarte Wojewódzkie Zawody KŻR Myszków V Runda
  – z obserwatorem ŚZSS
 9. 2021-09-11 Zawody KS LOK Myszków „Pożegnanie Lata“
  – z obserwatorem ŚZSS
 10. 2021-10-24 Zawody KS LOK Myszków „Jesienne Ostatki“
  – z obserwatorem ŚZSS

* światcovid - nowe objawienie lokalnego bóstwa, patrona od garnków i pralek typu frania z Myszkowa.

Szanowni Klubowicze,

Poniżej podajemy wszystkie informację, na które tak niecierpliwie czekacie już od paru tygodni:

1. Składka członkowska roczna, płatna jednorazowo do dnia 31 stycznia danego roku, na rok 2020 w wysokości:

 • 240 złotych
 • 120 złotych – ulgowa: dzieci i młodzież ucząca się - do ukończenia 21-go roku życia oraz emeryci i renciści

na rachunek: 15 1240 4227 1111 0000 4845 6669

Właściciel rachunku: Liga Obrony Kraju B.Ś.Z.W, ul. Grabowa 3C, 40-172 Katowice

Ważne!!!
tytuł wpłaty: Klub Strzelecki LOK Myszków- składka członkowska 2020 – Imię i Nazwisko

Potwierdzenie przelewu z danymi wpłacającego prosimy przesłać na mail: biuro@kslokmyszkow.pl

2. Wpisowe dla nowych Członków KS LOK MYSZKÓW płatne jednorazowo wynosi:

 • 100 złotych
 • 50 złotych – ulgowa: dzieci i młodzież ucząca się - do ukończenia 21-go roku życia oraz emeryci i renciści

na rachunek: 15 1240 4227 1111 0000 4845 6669

Właściciel rachunku: Liga Obrony Kraju B.Ś.Z.W, ul. Grabowa 3C, 40-172 Katowice

Ważne!!!
tytuł wpłaty: Klub Strzelecki LOK Myszków- wpłata na cele statutowe – Imię i Nazwisko

Kwota: 100 złotych

Potwierdzenie przelewu z danymi wpłacającego prosimy przesłać na mail: biuro@kslokmyszkow.pl

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze statutem LOK Członkowie KS LOK Myszków mają prawo korzystać ze sprzętu i urządzeń LOK na zasadach określonych przez Zarząd Klubu Strzeleckiego, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Klubu do końca roku 2019.

4

Mamy kilka zaległych informacji do przekazania ze spotkania Zarządu Klubu

 1. Roczne składki członkowskie KS LOK Myszków w roku 2020 będą wynosić 240zł. (uzasadnienie w skrócie: Uchwała Nr 21/2018 Rady Krajowej LOK z 14 XII 2018 w punkcie 1b ustala minimalną składkę od Członków dorosłych klubów specjalistycznych w wysokości 20 zł/ m-c, co daje 240 złotych rocznie)
  W związku z powyższym (by nie wyglądało to tak źle) startowe od 1 konkurencji w naszych zawodach dla Naszych Członków będzie wynosiło 10zł (dla strzelców innych klubów 20zł)
  Składka będzie płatna wyłącznie na subkonto Zarządu Wojewódzkiego LOK ... nr podamy wkrótce
 2. wpisowe dla nowy Członków wyniesie 100zł
 3. W roku 2020r nasz Klub nie będzie: prowadził rejestru osób dopuszczonych do indywidualnego korzystania ze strzelnicy, pobierał opłaty oraz wydawał identyfikatorów potwierdzających prawo do indywidualnego korzystanie ze strzelnicy.
 4. Strzelcy chcący przedłużyć licencję PZSS w Naszym Klubie winni przesłać wypełniony wniosek na adres biuro@kslokmyszkow.pl oraz zalogować się na własne konto w portalu PZSS i wybrać przedłużenie licencji. Opłaty 70zł za przedłużenie licencji zawodniczej PZSS zbierane będą na konto którego nr podamy w najbliższym czasie.
  Wniosek Klubu o przedłużenie licencji zostanie przez nas wysłany po otrzymaniu opłaty, dopełnieniu ww. formalności i opłaceniu rocznej składki członkowskiej.

... wkrótce uzupełnimy informacje