Przeskocz do treści

Indywidualne korzystanie ze Strzelnicy Miejskiej LOK w Myszkowie

zgodnie ze statutem Ligi Obrony Kraju

§ 27. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
     6) korzystać ze sprzętu i urządzeń stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Główny lub zarządy niższych szczebli organizacyjnych.

Zarządcą Strzelnicy jest Zarząd Rejonowy LOK w Myszkowie w osobach Pana Jacka Sularza (Prezesa) i Pana Jarosława Kumora (Skarbnika).

Zarządca strzelnicy ustalił opłatę dla członków Naszego Klubu chcących indywidualnie korzystać z strzelnicy w wysokości 150zł rocznie (płatne jednorazowo za cały rok z góry lub 75zł od członków rozpoczynających korzystanie ze strzelnicy po 1 lipca bieżącego roku). Opłaty zbierane są przez Zarząd Rejonowy LOK Myszków podczas zawodów i treningów które organizują na strzelnicy.

Dodatkowo ustalono, że osoba indywidualnie korzystająca ze strzelnicy może prowadzić strzelanie z osobą towarzyszącą po wcześniejszym powiadomieniu zarządcy obiektu drogą mailową na adres: lokmyszkow@gmail.com. Osobami towarzyszącymi nie mogą być osoby posiadający własną broń lub pozwolenie na broń.

W sprawach opłat, zasad korzystania i dostępności obiektu należy kontaktować się z jego Zarządcą
http://www.lokmyszkow.pl/index.php/kontakt-lok

  • Jacek Sularz nr tel. 602 641 818
  • Jarosław Kumor nr tel. 606 332 400