2024-04-21 Topimy Marzannę

zaprasza do wzięcia udziału w Zawodach Strzeleckich
„Topimy Marzannę”

Regulamin

 1. Cele zawodów:
  • Popularyzacja sportu strzeleckiego
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
  • Integracja środowiska strzeleckiego
 2. Organizator:
  Klub Strzelecki LOK Myszków
 3. Miejsce i termin:
  Zawody odbędą się na strzelnicy miejskiej LOK Myszków
  (ul. Słowackiego 116, 42-300 Myszków) w dniu 21 kwietnia 2024r. (niedziela) od g. 9:00
 4. Uczestnictwo:
  Zawodnicy z aktualną licencją PZSS oraz członkowie KS LOK Myszków.
  Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
  Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30.
  Rejestracja internetowa przy użyciu formularza:
  https://tiny.pl/d7np5
 5. Konkurencję:
  • a) Kandydat do WOTu – godz. 9:00-10:45
   Karabin bocznego zapłonu – przyrządy celownicze mechaniczne lub dopuszczalne jest
   zamontowanie jednego optycznego lub elektronicznego przyrządu celowniczego z
   maksymalnym powiększeniem x1.1
   Pozycja stojąca bez użycia pasa
   Odległość 50m
   ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 5 minut.
   Cel: tarcza TS-2
  • b) Sokole oko – godz. 9:00-10:45
   Pistolet / Rewolwer bocznego zapłonu – przyrządy celownicze mechaniczne lub
   dopuszczalne jest zamontowanie jednego optycznego lub elektronicznego przyrządu
   celowniczego z maksymalnym powiększeniem x1.1
   Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz
   Odległość 50m
   Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 5 minut.
   Cel: tarcza 23P
  • c) Pistolet małokalibrowy 10 – godz. 09:00-10:45
   Pistolet/Rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu
   Pozycja stojąca z jednej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze mechaniczne
   Odległość 25m
   Ilość strzałów 13, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, czas 5 minut.
   Cel: tarcza TS2
  • d) Karabin snajper mini – godz. 10:45-12:00
   Karabin bocznego zapłonu kal. 5.6mm
   Pozycja leżąc, dopuszcza się zastosowanie podpórki przedniej w formie worka lub
   dwójnogu, podpórka tylna zabroniona. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu.
   Przyrządy dowolne
   Odległość 100m
   Ilość strzałów 10 – czas 15 minut w tym czas przygotowawczy i strzały próbne
 6. Klasyfikacja:
  Indywidualna wg sumy uzyskanych punktów.
 7. Nagrody:
  Dyplomy – miejsca I – III w każdej konkurencji
 8. Organizacja zawodów:
  Opłata startowa 20zł od konkurencji
  Opłaty startowe płatna przelewem, kwota i nr konta zawodnicy otrzymają w mailu
  potwierdzającym rejestrację.
  Opłata startowa gotówką w dniu zawodów 30 zł od konkurencji tylko w przypadku
  wolnych miejsc
 9. Zawody z udziałem Obserwatora umieszczone w kalendarzu ŚZSS.
 10. Postanowienia końcowe:
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami
   PZSS i ISSF.
  • Sprawy dotyczące przebiegu zawodów i sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  • Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
   obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz regulaminu strzelnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz